Yangının ilk safhalarında verimli bir müdahalenin yerine getirilebilmesi için o bölümde çıkması muhtemel yangın tipine uygun söndürücü seçilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öncelikle yangın sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir.

YANGIN ALARM VE İHBAR SİSTEMLERİ

Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Sulu söndürme sistemi uygulama alanına göre farklı boşaltma ekipmanları (çeşitle sprinkler, nozul, monitör, yangın dolabı  vs.) kullanılarak, yangından korunmak amacıyla kullanılan su dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemidir

GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri, korunacak ortamdaki malzemenin kıymetli olduğu, sudan zarar göreceği veya ortamda su ile söndürülemeyecek, su ile yayılabilecek yangın riskleri olması durumlarında tercih edilir.

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Köpüklü söndürme sistemi uygulama alanına göre farklı boşaltma ekipmanları (çeşitli nozullar, köpük odası-foam chamber, köpük yapıcı-foam maker, köpük monitörü vs.) ile kullanılarak köpük dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir.

DAVLUMBAZ YANGIZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Türkiye yönetmeliğinde konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulmasının şart olduğu belirtilmiştir. Yönetmeliğimizde belirtilmemiş konularda uluslar arası standartları (NFPA 17A, NFPA96 vs.) baz alarak sistem tasarımı yaparız.

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemi mahale uygun nozullar kullanarak tasarlanan basınçlandırılmış su dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. Gerek lokal gerekse hacim koruma sistemi seçenekleri bulunup, sistemin tasarımı NFPA 750 ya da CEN TS 14972 standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir